Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Uporabne informacije| Cenik storitev Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
UPORABNE INFORMACIJE
  Kontakti
  Delovni čas in koledar
  Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
 Cenik storitev za leto 2017

1 IZPOSOJA

1.1 IZPOSOJA LITERATURE CTK v čitalnici in na dom je brezplačna.

1.2 ČLANARINA:

Študenti Univerze v Ljubljani

0 EUR*

Študenti drugih univerz ali visokih šol– letna članarina

6,30 EUR

Dijaki, upokojenci in brezposelni (s potrdilom)

0 EUR

Ostali  - letna članarina

10,50 EUR

Študenti drugih univerz ali visokih šol in upokojenci – polletna članarina

4,00 EUR

Ostali  - polletna članarina

6,00 EUR

Pravne osebe; z izdajo ene izkaznice

31,50 EUR

- z izdajo treh izkaznic

42,00 EUR

Nadomestna izkaznica

1,10 EUR

Letna članarina velja za eno leto od dneva plačila.

 OPOMBA: Plačila letne članarine so oproščeni osebe do 18. leta starosti, dijaki ob predložitvi dijaške izkaznice ali potrdila o šolanju, brezposelni ob predložitvi potrdila območne enote Republiškega zavoda za zaposlovanje, upokojenci ob predložitvi kartice upokojenca ali drugega potrdila o upokojitvi, člani Sveta CTK in Strokovnega sveta CTK, zaposleni na Univerzi v Ljubljani in njenih pridruženih članicah ter člani ZBDS.

* Študentje Univerze v Ljubljani poravnajo prispevek za letno članarino ob vpisu na visokošolski zavod.

1.3 ZAMUDNINA

Zamudnina za vsak dan za vsako enoto izposojenega gradiva, ki mu je potekel rok izposoje.

Nedelje in praznični dnevi so izključeni.

0,20 EUR

Strošek opomina

0,50 EUR

1.4 IZGUBLJENO GRADIVO ALI POŠKODOVANO GRADIVO

Odškodnina za enoto gradiva, ki ga ni mogoče nadomestiti z novim enakim ali ustreznim nadomestnim gradivom

 

Cena po vsebini in vrednosti enakega novega gradiva

 

Stroški obdelave

23,80 EUR

 1.5 KAVCIJE ZA UPORABO OMARIC

Garderobne omarice v čitalnicah

20,00 EUR

OPOMBA: Ključ je potrebno vrniti isti dan. V kolikor je ključ izgubljen oziroma ni vrnjen v roku 30 dni, CTK kavcijo v celoti zadrži.

 1.6 NAROČANJE IN REZERVACIJA GRADIVA

Naročanje in rezervacija gradiva

0 EUR

Obvestila o rezerviranem gradivu

0 EUR

Neprevzeto rezervirano ali naročeno gradiva (enota)

0,30 EUR

1.7 KOPIRANJE IN IZPISOVANJE:

Kopije velikost A4 (samopostrežno)

0,05 EUR

-          velikost A4

0,05 EUR

-          velikost A3

0,10 EUR

-          na prosojnico

0,30 EUR

-          izpisi s tiskalnikom, črno belo

0,05 EUR

-          izpisi s tiskalnikom, barvno

0,10 EUR

2 MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA IN POSREDOVANJE DOKUMENTOV

2.1 Posredovanje iz lastnih fondov:

 

Domači promet

Mednarodni promet

Članek (iz revij, knjig, kongresnih gradiv, referatnih časopisov itd.)

-          1 enota = 1 do 20 strani,

-          vsaka dodatna stran 0,05 EUR;

-          barvne kopije 0,10 EUR/stran

 

3,00 EUR

8,00 EUR

Članek iz elektronskih zbirk podatkov (samo za nepridobitne organizacije) + stroški nadomestila

3,00 EUR

 

Izposoja gradiva (knjig, posameznih številk revij, disertacij, itd.)

-          1 enota = 1 kos

5,00 EUR

16,00 EUR

OPOMBE: Izposoja knjižničnega gradiva CTK je za člane brezplačna, če gradivo osebno dvignejo v knjižnici. Pošiljanje gradiva po pošti se obračuna po ceniku za medknjižnično izposojo.

Izposoja knjižničnega gradiva CTK je brezplačna tudi za vse sodelujoče knjižnice nepridobitnih organizacij, kadar poteka preko kurirjev oziroma drugih pooblaščenih predstavnikov neposredno v Oddelku za medknjižnično izposojo, 1. nad., soba 105.

2.2 Posredovanje iz drugih slovenskih knjižnic:

 

Domači promet

Mednarodni promet

Članek v e-obliki

cena dobavitelja

+ 1,50 EUR

cena dobavitelja

+ 3,00 EUR

članek v tiskani obliki

-          1 enota = 1 do 10 strani

-          vsaka dodatna stran 0,05 EUR;

-          barvne kopije 0,10 EUR/stran

cena dobavitelja

+ 3,00 EUR

cena dobavitelja

+ 8,00 EUR

Izposoja gradiva

-          1 enota (osebni prevzem)

cena dobavitelja

+ 5,00 EUR

cena dobavitelja

+ 15,00 EUR

Izposoja gradiva

-          1 enota (poštna dostava)

cena dobavitelja

+ 10,00 EUR

cena dobavitelja

+ 20,00 EUR

2.3 Posredovanje iz tujih knjižnic in informacijskih servisov:

 

Domači promet

Mednarodni promet

Članek v e-obliki

-          1 enota =  1 članek v celoti

 

cena dobavitelja

+ 1,50 EUR

cena dobavitelja

+ 3,00 EUR

članek v tiskani obliki

-          1 enota = 1 do 10 strani

cena dobavitelja

+ 3,00 EUR

cena dobavitelja

+ 8,00 EUR

Izposoja gradiva

-          1 enota (osebni prevzem)

Pri izposoji knjig iz tujine imajo študenti ob osebnem prevzemu 50 % popust.

cena dobavitelja

+ 14,00 EUR

cena dobavitelja

+ 24,00 EUR

Izposoja gradiva

-          1 enota (poštna dostava)

cena dobavitelja

+ 19,00 EUR

cena dobavitelja

+ 24,00 EUR

Nakup disertacij, poročil ipd.

-          1 enota (glede na težo)

-          do 500g

cena dobavitelja

+ 3,00 EUR

 

cena dobavitelja

+ 12,00 EUR

-          nad 500g

cena dobavitelja

+ 5,00 EUR

 

Izposoja e-knjige

cena dobavitelja

+ 3,00 EUR

cena dobavitelja

+ 3,00 EUR

Nakup standardov

1 enota = 1 standard

+ stroški naročila na 1 dobavitelja

(enostavnejše naročilo)

cena dobavitelja

+ 12,50 EUR

cena dobavitelja

+ 15,00 EUR

1 enota = 1 standard

+ stroški naročila na 1 dobavitelja

(zahtevnejše naročilo)

cena dobavitelja

+ 20,00 EUR

cena dobavitelja

+ 20,00 EUR

Dodatek za zahtevnejša naročila (več kot 3 dobavitelji)

-          1 enota = 1 naročilo

12,50 EUR

20,00 EUR

Cena pri urgentnem naročilu

cena dobavitelja

+ 25,00 EUR

 

cena dobavitelja

+ 25,00 EUR

 

OPOMBE: Cena dobavitelja se obračuna po računu dobavitelja. Pri dobavitelju OCLC se ceni prišteje še sorazmerni pavšalni delež letnega nadomestila za uporabo sistema.

Za dokumente, ki jih v tujino posredujemo po elektronski pošti, veljajo enake cene kot za dobavo dokumentov po Sloveniji.

V cenah ni vključen davek na dodano vrednost (DDV). Za storitve, ki presegajo temeljno dejavnost knjižnice, zaračunavamo DDV. Pri dobavi dokumentov iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), zaračunavamo še carinske stroške.

Knjižnice in posamezniki iz pridobitnih dejavnosti plačajo storitve po posebni ceni, ki vključuje še nadomestilo za poplačilo avtorske in sorodnih pravic oz. copyrighta.

2.3 PRODAJA STANDARDOV

Standarde SIST prodajamo po ceniku Slovenskega inštituta za standarizacijo in meroslovje (SIST). Cene vključujejo DDV.

Za posredovanje standardov in drugih standardizacijskih dokumentov iz tujine zaračunavamo: dejanske stroške standardov v evrski protivrednosti po računih tujih dobaviteljev, in manipulativne stroške za enostavnejša naročila v višini 12,50 EUR oziroma 20,00 EUR za zahtevnejša naročila na posamično vrsto standardov ter DDV.

3 INFORMACIJSKE STORITVE

3.1 INFORMACIJSKO SVETOVALNE STORITVE

Ura

24,00EUR + dejanski stroški

3.2 TEMATSKE POIZVEDBE (RP)

3.2.1 TEMATSKA POIZVEDBA IZ NABAVLJENIH IN LASTNIH ZBIRK PODATKOV TER DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV CTK

Ura

24,00 EUR + dejanski stroški

3.2.2 ENOSTAVNEJŠE PISNE INFORMACIJE O STANDARDIH

Ura

15,00 EUR + dejanski stroški

3.2.3 ON-LINE POIZVEDBE IZ PODATKOVNIH ZBIRK NA TUJIH HOSTIH

Ura

24,00 EUR + dejanski stroški

3.3.1 PRIPRAVA POSAMEZNEGA SDI PROFILA

Ura

24,00 EUR + dejanski stroški

3.3.2 SDI PROFILI IZ PODATKOVNIH ZBIRK V CTK in tujine (za tujino zaračunamo tudi dejanske stroške)

Število profilov

Cena v EUR/leto

1

104,00 EUR

2

117,00EUR

3

129,00 EUR

4

142, 00 EUR

5

154,00 EUR

6

167, 00 EUR

7

179,00 EUR

8

192, 00EUR

9

204, 00 EUR

10

217, 00 EUR

Za vsak nadaljni profil se cena poveča za12, 00EUR

3.3.3 PRIPRAVA IN VNOS BIBLIOGRAFSKIH ENOT

Ura

24,00 EUR + dejanski stroški

OPOMBE: Urgentne storitve, ki se opravijo izven poslovnega časa (8.00 do 15.00 ure) zaračunavamo dvojno.

Študenti in zaposleni iz Univerze v Ljubljani, za informacijske storitve, ki jih uporabljajo v znanstveno-pedagoškem procesu, plačujejo le dejansko nastale stroške storitev.

Uporabniki lahko v skladu z licenčnimi pogoji sami brezplačno iščejo informacije iz informacijskih virov CTK. Za popolnost in vsebino v informacijskih virih CTK ne odgovarja.

CTK lahko s pravnimi ali fizičnimi osebami sklene tudi posebne pogodbe, ki določajo cene in pogoje za izvajanje storitev, dogovorjenih s temi pogodbami.

 

Miro Pušnik, direktor

 Cenik za leto 2017 je sprejel Svet CTK  na 4 seji Sveta CTK 24. 2. 2017.
 

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoj in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Usposabljanje uporabnikov
Eduroam.si
Patlib center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2012 CTK - Vse pravice pridržane