Začetna stran Kontakti Kazalo Obveščanje uporabnikov  
Začetna stran | Konzorciji CTK Facebook CTK Twitter CTK Možnosti obveščanja Pišite nam 
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri
Konzorciji CTK

Konzorcijsko povezovanje pri nabavi mednarodne znanstvene literature predstavlja sodoben koncept v znanstvenem informiranju, ki je podprto z najnovejšimi tehnološkimi standardi. Temeljna paradigma tega sodobnega pristopa je, da lahko z danimi viri obvladujemo sorazmerno veliko večji nabor gradiva, kot v primerih, ko knjižnice poskušajo zagotavljati dostop do gradiva samostojno. Iz tega izhajata dve zelo pomembni dejstvi. Po eni strani je cena za nabavo in upravljanje literature, nabavljene v okviru konzorcijskih nabav, nižja, po drugi strani pa se spreminja struktura celotnih izdatkov knjižnic, saj se delež sredstev, namenjenih za nabavo, bistveno povečuje. To se v obliki dobre prakse kaže ravno v Sloveniji. Ocenjujemo, da v okviru konzorcijev CTK do mednarodne znanstvene literature lahko dostopajo študentje in zaposleni vseh slovenskih univerz ter več kot 90% vseh registriranih slovenskih raziskovalcev, zaposlenih v slovenskih raziskovalnih institucijah.

Novice in obvestila
 

Kontakti
Tatjana Intihar
tel.: 01 2003 414
e-pošta: tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si

Maja Vihar
tel.: 01 2003 433
e-pošta: maja.vihar@ctk.uni-lj.si

Članice konzorcijev CTK v 2018
so naslednje organizacije:

1

Alma mater Europaea - Evropski center Maribor

2

Alma Mater Europaea - Institutum studiorum humanitatis -
Fakulteta za podiplomski humanistični študij

3

Biotehniški center Naklo

4

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

5

Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP

6

Fakulteta za informacijske študije

7

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

8

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

9

Fakulteta za tehnologijo polimerov

10

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

11

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko v Novem mestu

12

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

13

GEA College – Fakulteta za podjetništvo

14

Geološki zavod Slovenije

15

Gozdarski inštitut Slovenije

16

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

17

IEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij

18

Institut informacijskih znanosti(IZUM)

19

Institut Jožef Stefan

20

Inštitut za ekonomska raziskovanja

21

Inštitut za hidravlične raziskave

22

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

23

Inštitut za narodnostna vprašanja

24

Inštitut za novejšo zgodovino

25

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

26

Kemijski inštitut

27

Kmetijski inštitut Slovenije

28

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 

29

Nacionalni inštitut za biologijo

30

Narodni muzej Slovenije

31 Nova univerza
32

Onkološki inštitut Ljubljana

33

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

34

Pedagoški inštitut

35

Splošna bolnišnica Celje

36

Splošna bolnišnica Jesenice

37

Splošna bolnišnica Novo mesto

38

Statistični urad RS

39

Univerza na Primorskem

40

Univerza v Ljubljani

41

Univerza v Mariboru

42

Univerza v Novi Gorici

43

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

44

Univerzitetni klinični center Maribor

45

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

46

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

47 Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled
48

Visoka šola za računovodstvo

49

Visoka šola za storitve

50

Zavod za gradbeništvo Slovenije

51

Zavod za ribištvo Slovenije

52

ZRC SAZU

Naročeni informacijski viri v 2018

V 2018 so v okviru konzorcijev CTK naročeni naslednji informacijski viri:
 

ScienceDirect

Servis ScienceDirect založbe Elsevier je v letu 2018 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, ZRC SAZU, Splošna bolnišnica Celje, Onkološki inštitut, Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za materiale in tehnologije, Kmetijski inštitut Slovenije, Geološki zavod Slovenije, Psihiatrična klinika Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice.

V 2018 imajo vse konzorcijske članice dostop do paketa Freedom Collection, ki vključuje približno 1.900 tekočih naslovov revij, poleg teh pa še okoli 480 revij, ki so dostopne za določeno obdobje (sprememba naslova, združitev naslovov, prenehanje izhajanja) in preko 300 revij v odprtem dostopu.

Celotna besedila člankov so za članice konzorcija dostopna za različno obdobje, odvisno od tega, kdaj je neka članica pristopila v konzorcij oz. ali je revija na članici tudi naročena. Za članice, ki v konzorciju sodelujejo že od začetka, so celotna besedila dostopna od l. 1995 dalje, pri ostalih pa so praviloma v dostop vključena celotna besedila člankov za obdobje štirih let pred pristopom v konzorcij oz. naročilom. Novi in nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih 5 let (zadnji 4 letniki in tekoče leto), torej od leta 2013 dalje.

SpringerLink

Servis SpringerLink je v letu 2018 dostopen 23 slovenskim neprofitnim, akademskim in raziskovalnim institucijam.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: ca. 2.100 elektronskih revij, 30.699 e-knjig (leto izdaje e-verzije 2005 – 2012) in ca. 18.000 protokolov. E-vsebine pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd.

Celotna besedila člankov so dostopna od l. 1997 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

Wiley Online Library

Servis Wiley Online Library je v letu 2018 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje, Univerzitetni klinični center Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.

Konzorcijske članice imajo  v letu 2018 dostop do nekaj več kot 700 tekoče dostopnih revij  ter ca. 1000 naslovov revij s časovno omejenim obdobjem dostopa.

Revije paketa Wiley Online Library vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od l. 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

American Chemical Society

Servis ACS Online Package je v letu 2018 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Institut Jožef Stefan in Kemijski inštitut.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do 53 tekoče dostopnih naslovov revij, celotna besedila člankov so dostopna od l. 1996 dalje. Uporabniki UL, CTK ter NUK in IJS pa imajo dostop tudi do arhiva, torej do celotnih besedil člankov sedanjih in predhodnih naslovov revij od začetka izhajanja dalje.

Revije založnika ACS imajo status najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije: organske kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, medicinske kemije, kombinatorne kemije, analitske kemije, biokemije, kristalografije, kemije materialov in kemijske tehnologije.

IEEE Xplore

Servis IEEE Xplore je v letu 2018 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: celotna ponudbe IEEE Xplore digitalne knjižnice, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ki obsega besedila člankov iz preko 499 naslovov revij, preko 20.000 zbornikov ter preko 6.838 standardov (ca. 3.000 veljavnih, ostalo so osnutki, neveljavni, v pripravi itd.) s področja računalništva in informatike, elektronskih komponent in tehnologije, proizvodnih tehnologij in sistemov, električnih naprav.

Vsebine so dostopne od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa celo od 1913 leta dalje.

JSTOR

Servis JSTOR je v letu 2018 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Inštitut za novejšo zgodovino, ZRC SAZU, Narodni muzej Slovenije.

Konzorcijske članice imajo tudi v letu 2018 dostop do različnih naborov revij: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem imajo dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII in Life Sciences. Inštitut za novejšo zgodovino ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, V, VII. ZRC SAZU ima dostop do arhivskih zbirk Arts & Sciences I, II, III, IV, Life Sciences. Narodni muzej Slovenije ima dostop do arhivskih zbirk Arts& Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Life Sciences in 19th Century British Pamphlets.

IOS Press

Servis IOS Press je v letu 2018 dostopen na naslednjih institucijah – konzorcijskih članicah: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Splošna bolnišnica Celje, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča,  Statistični urad RS.

Vse institucije – konzorcijske članice imajo dostop do enakega nabora elektronskih vsebin: preko 110 tekoče dostopnih naslovov revij. Revije paketa IOS Press vsebinsko pokrivajo različna področja medicine, kemije, računalniških ved, okoljevarstvenih ved, matematike, fizike ipd.

IOP Science

Servis IOP Science je v letu 2018 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani.

Paket revij vsebuje ca. 125 naslovov revij s področij fizike, materialov, inženirskih ved, elektrotehnike, elektronskih komponent in tehnologije itd. Vsebine so praviloma dostopne od začetka izhajanja revij dalje.

RSC Gold

RSC Gold je v letu 2018 dostopen uporabnikom Univerze v Ljubljani, Inštituta Jožef Stefan ter Kemijskega inštituta in predstavlja paket 44 tekočih naslovov revij enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega Royal Society of Chemistry. Poleg tega omogoča še iskanje po vsebini 5 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Natural Product Updates in Synthetic Reaction Updates), po vsebini monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebinah Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C. Pokriva področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije.

Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.

SCOPUS

V letu 2018 ima dostop do zbirke Scopus 44 slovenskih neprofitnih, akademskih in raziskovalnih inštitucij. Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V.

Zbirka Scopus trenutno zajema vsebino ca. 35.000  naslovov revij (od teh je 22.200 tekoče izhajajočih in okoli 3.500 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 60 milijonov bibliografskih zapisov (38 milijonov z referencami za obdobje po l. 1996 (84 % z izvlečki) ter 22 milijonov za obdobje med 1823-1995). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 530 serij znanstvenih monografij, 120.000 knjig ter 7,2 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 27 milijonov patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, ExLibris Primo ali ProQuest Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.

 
Smiselni povzetek pomembnejših licenčnih določil
Uporaba licenčnega gradiva:

Upravičeni uporabniki so zaposleni na institucijah članov konzorcija, na univerzah pa: člani fakultet, študenti na podiplomskem in dodiplomskem študiju in zaposleni na fakultetah. Če knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva javnosti, sme omogočiti dostop do licenčnega gradiva in kopiranje iz licenčnega gradiva za študijske, raziskovalne in osebne namene tudi ostalim obiskovalcem, pod pogojem, da dostopajo do licenčnega gradiva v knjižnici.

Dostop do licenčnega gradiva obsega priklic, prikaz na zaslonu, iskanje, nalaganje, tiskanje in shranjevanje posameznih člankov za študijske raziskave, za izobraževalne in osebne namene. Kopiranje in shranjevanje je omejeno na posamične kopije zmernega števila posameznih člankov. Kopiranje in shranjevanje celotnih številk revij upravičenim uporabnikom ni dovoljeno. Dovoljena je uporaba zmernega obsega licenčnega gradiva za pripravo predavanj in drugih gradiv za izobraževalne namene.

Elektronsko obliko licenčnega gradiva je dovoljeno uporabiti za medknjižnično izposojo, vendar je potrebno članek natisniti. Natisnjene izvode se sme pošiljati po pošti, po faksu ali preko internetnih faksov (npr. Ariel, Prospero, DocUtrans) oddelkom medknjižnične izposoje akademskih, raziskovalnih in nekomercialnih knjižnic. Medknjižnična izposoja profitnim organizacijam in posameznikom ni dovoljena. Elektronski prenos datotek ni dovoljen.

Omejitve uporabe licenčnega gradiva:

Dostop do licenčnega gradiva je dovoljen samo upravičenim uporabnikom. Licenčnega gradiva ni dovoljeno prilagajati, prirejati, spreminjati, prevajati, oblikovati njegova izvajana dela ali uporabljati licenčno gradivo na način, ki bi kršil avtorske pravice. Prav tako ni dovoljeno odstranjevanje, prikrivanje ali spreminjanje avtorske pravice ali drugih zaznamkov, ki so del licenčnega gradiva. Uporaba licenčnega gradiva v komercialne namene ni dovoljena.

Obveznosti knjižnic:

Knjižnice bodo upravičene uporabnike ustrezno obveščale o varovanju intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. Trudile se bodo preprečevati kršenje načel intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. V primeru kršenja omenjenih pravic bodo sprožile ustrezne ukrepe.

O CTK
Katalog informacij javnega značaja
Poslanstvo in vizija CTK
Oddelki in službe CTK
Zgodovina CTK
CTK v slikah
UPORABNE INFORMACIJE
Kontakti
Delovni čas in koledar
Kje nas najdete?
Cenik storitev
Uporaba e-virov
Ogledi knjižnice
INFORMACIJSKI VIRI
Katalog CTK
Portal DiKUL
Katalog inf. virov UL
Katalog e-gradiv UL
E-slovarji
Specializirane podatkovne zbirke za tehniko
Katalog standardov CTK
STORITVE
Vpis in izposoja gradiva
Uporaba čitalnic
Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov
Informacijske storitve
Izdelava bibliografij
Eduroam.si
PATLIB informacijski center
Knjižnica FKKT
Nemška knjižnica - Deutsche Bibliothek
KONZORCIJI CTK
Novice in obvestila
Kontakti
Člani konzorcijev
Naročeni e-viri

 
AKTUALNO
Možnosti obveščanja
Spletni dnevnik CTK
Spletni dnevnik DiKUL
Publikacije CTK
CTK na družabnih omrežjih
 
Kolofon © 1998-2018 CTK - Vse pravice pridržane